MOU มหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม