MOU_มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ…. คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม