ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดูประกาศผลสอบ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการดูประกาศผลสอบทาง Web ของโรงเรียน