ชนะเลิศ วอลเลย์บอล รุ่น 15 ปี หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ชนะเลิศ วอลเลย์บอล รุ่น 15 ปี หญิง

การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูเสรี ฉลาด และครูขวัญชัย คำศรี