นายกองเงิน เชื่อมทอง ชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

นายกองเงิน เชื่อมทอง ชั้น ม.6/1 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นักหมากล้อมระดับ 2 ดั้ง ทำผลงาน ได้อันดับที่ 3 ในการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The 24 Thailand Open Go Tournament) ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา