นายธีระภัทร ธรรมวิเศษ และนางสาวสิรีธร สิงห์โต นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในงาน open house ที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
นายธีระภัทร ธรรมวิเศษ และนางสาวสิรีธร สิงห์โต นักเรียนชั้น ม.6/4 แผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในงาน open house
ที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผลการแข่งขันได้รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”