ผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมอักษรศาสตร์-มนุษยศาสตร์(ภาษาจีน) เข้าสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2

โดยได้รับการสนับสนุนจาก

คุณพงษ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน เป้าหมายต่อไป HSK ระดับ 3

ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้ควบคุมดูแล : ครูทัศนพร ร้านทอง