ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับทอง (100 คะแนนเต็ม) กับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์เป็นรายการที่สองที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับทอง (100 คะแนนเต็ม) กับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-3
…ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2566 นี้
.
…….ร่วมกันยินดีและส่งกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมของเรา……….กับป้อมนาคราชสวาทยานนท์