ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1” ประเภท กีฬาฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี

นักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ได้ร่วมเป็นตัวแทนนักฟุตซอลหญิงจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดภาคตะวันออก ประเภท กีฬาฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1”

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวีระชัย เฟื่องฟู และ ครูสาธร ปานนุ่น