ได้อันดับที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท บุคคลชาย

นายกองเงิน เชื่อมทอง ชั้น ม.6/1

ทำผลงาน ได้อันดับที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท บุคคลชาย ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2565 จัดโดย กรมพลศึกษา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร