เดือน: ตุลาคม 2021

ฉีดวัคซีน Pfizer ในโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2

วันอังคารที่ 26 ตุลา…

กิจกรรมของเรา