เดือน: พฤศจิกายน 2021

ผู้อำนวยการแนะนำตัวกับครอบครัวสวาทยานนท์

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เข้าพบและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมากับครอบครัวสวาทยานนท์ ผู้อุปการะคุณหลักของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ บ้านสวาทยานนท์

ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์เปิด-ปิดโรงเรียนใน-นอกระบบทุกสังกัด สป.

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ครูและบุคลากร เข้ารับการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์เปิด-ปิดโรงเรียนใน-นอกระบบทุกสังกัด จังหวัดสมุทรปราการ ประเภทไป-กลับ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่สอง ระดับชั้น ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ให้กำลังนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่สอง ในโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระดับชั้น ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า