กิจกรรมของเรา

นักเรียนเข้ารับการให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย การข้ามทางม้าลาย ตามโครงการครู 5 นาที

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูที่เกี่ยวข้องต้อนรับ พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ และ พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ฯทนท.หน.จร.ฯ ที่ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย การข้ามทางม้าลาย ตามโครงการครู 5 นาที ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

ตรวจ ATK นักเรียน ONSITE กลุ่ม A,B,AB

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจ ATK นักเรียน กลุ่ม A , B และ AB จากการกลับมาเปิดเรียนในรูปแบบ On Site อีกครั้งของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.สป.

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ต้อนรับ ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pomnakarachschool&set=a.1119496998829922

อบรมเชิงปฏิบัติการ Data Scientists

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้น ม.4/1, ม.4/2, ม.5/1, ม.5/2 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Google Meetโดยมี นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5

 ตรวจ ATK นักเรียน ONSITE กลุ่ม A,BและAB ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจ ATK นักเรียน จากการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site นักเรียนกลุ่ม A , B และ AB ครั้งที่ 2 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับมอบชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จากบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รับมอบชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จากบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด จำนวน 200 ชุด

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ(ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์) 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

การติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 Onsite

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564โรงเรียนเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ครูและบุคลากร เข้ารับการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคุณพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนาคราช