กิจกรรมของเรา

 การรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ดำเนินการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

#งานรับนักเรียน

#งานประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รับชมภาพและดาวน์โหลดภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/GeVUBdi1ApgCXySj7

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

#กลุ่มบริหารวิชาการ

#งานประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/QW1i9hnvw4XjmxCE6

วันประดู่ลาช่อ รุ่น 42

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดกิจกรรม”วันประดู่ลาช่อ รุ่น 42″ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ และ หอประชุมสวาทยานนท์

รับชมภาพและดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/hqtMuU7zL1yR25NDA

โดย #งานถ่ายภาพ#งานประชาสัมพันธ์#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ส่งมอบตำแหน่งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 14 ก.พ. 2566

งานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานนักเรียน โดยมีนางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ้มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมและดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/ERKnYGL7cqgvs4ed7

โครงการ “วัยใสพระสมุทรเจดีย์ ใส่ใจสุขภาพ”

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

งานอนามัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมกับ คลินิกสื่อรักวัยใส โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จัดโครงการ “วัยใสพระสมุทรเจดีย์ ใส่ใจสุขภาพ” โดยมีนางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในพิธี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมภาพและดาวน์โหลดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/NxxjiGypFWNiPYGy5

การแข่งขันฟุตซอลภายใน นาคาคัพ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำโดย ครูจีรศักดิ์ เปี่ยมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการแข่งขันฟุตซอลภายใน นาคาคัพ ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

วันสถาปนาและเพชรนาคราช

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดงาน “วันสถาปนาและเพชรนาคราช” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนครบรอบ 44 ปี 12 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โดยมี ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมภาพและดาวน์โหลดภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/VKoq1KsUv9oSG9nR6

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566

ณ ค่ายลูกเสือทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566

ณ ค่ายลูกเสือทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจนบุรี และวันที่ 11 มกราคม 2566 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

ค่ายแผนการเรียนเตรียมอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์

กิจกรรมค่ายแผนการเรียนเตรียมอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ.2566 ณ บ้านป่าริมเขื่อน รีสอร์ท และฟาร์มแกะ จังหวัดนครนายก