กิจกรรมของเรา

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/WpgA1jb6usZWe8Uw9

กิจกรรมขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณแม่ วันแม่แห่งชาติ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณแม่ วันแม่แห่งชาติ 2566
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
รับชมภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/e52YKUc6CiYgUFiB6

นักเรียนศึกษาดูงานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมพานักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์และนักเรียนชุมนุมเด็กศิลป์ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยมีกลุ่มงานช่างทั้งหมด 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานประติมากรรม หอประติมากรรมต้นแบบ กลุ่มงานช่างเขียนและช่างลายรดน้ำ กลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจก กลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม่ประณีต กลุ่มงานช่างหุ่น ช่างปั้นลายและช่างมุก

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/PCgbBwTBomwJL7eW7

วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะและงานห้องสมุด จัดกิจกรรมห้องสมุดคือขุนคลัง ร่วมพลังรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีนางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวศิรินันท์ จรตระการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครูและนักเรียน ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ และวัดใหญ่บางปลากด
รับชมภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/xeGVWDgxbTQaAx9W6

 การรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ดำเนินการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

#งานรับนักเรียน

#งานประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รับชมภาพและดาวน์โหลดภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/GeVUBdi1ApgCXySj7

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

#กลุ่มบริหารวิชาการ

#งานประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/QW1i9hnvw4XjmxCE6

วันประดู่ลาช่อ รุ่น 42

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดกิจกรรม”วันประดู่ลาช่อ รุ่น 42″ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ และ หอประชุมสวาทยานนท์

รับชมภาพและดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/hqtMuU7zL1yR25NDA

โดย #งานถ่ายภาพ#งานประชาสัมพันธ์#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ส่งมอบตำแหน่งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 14 ก.พ. 2566

งานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานนักเรียน โดยมีนางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ้มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมและดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/ERKnYGL7cqgvs4ed7

โครงการ “วัยใสพระสมุทรเจดีย์ ใส่ใจสุขภาพ”

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

งานอนามัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมกับ คลินิกสื่อรักวัยใส โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จัดโครงการ “วัยใสพระสมุทรเจดีย์ ใส่ใจสุขภาพ” โดยมีนางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในพิธี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมภาพและดาวน์โหลดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/NxxjiGypFWNiPYGy5