กิจกรรมของเรา

เจ้าภาพพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล คูลซัพพอรทเตอร์ U-17 x GOLDCITY x สพม.สป

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นเจ้าภาพพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล คูลซัพพอรทเตอร์ U-17 x GOLDCITY x สพม.สป By สมุทรปราการก้าวหน้า โดยมี คุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/im1etsJBoJ8hVeVn9

ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบแอลกอฮอล์แบบพกพา

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบแอลกอฮอล์แบบพกพาเพื่อไว้สำหรับล้างมือทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม.ลีก สมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม.ลีก สมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 สนาม 8 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/Fauog53jxjJSPVjz8

“Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ปีที่ 3

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กิ่งกาชาดอำเภอพระประแดง สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ สโมสรโรตารีพระประแดง สโมสรโรตารีลัดหลวง จัดการบริจาคโลหิตตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ปีที่ 3

ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/eavBEgtkFr13ay3M9

ค่ายปั้นฝันวันเป็นแพทย์

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ครูสุขุม หาญนอก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์ เภสัชและวิทยาศาสตร์ เข้าค่ายปั้นฝันวันเป็นแพทย์ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1PNcYck9M2svRVVpwahobyBrp3eCDMwuB?fbclid=IwAR0JyDc-mMDz9pqPYRfpu10k8OJ8JzJyAU29_kh9Jm2iUXStXwAwv96_fIA

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม HCEMC

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEMC) ณ ห้องประชุมนาคราชและห้อง HCEC

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/DpamfiAfM7iN252p6

การแข่งขัน COVER DANCE งานกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดการแข่งขัน COVER DANCE งานกีฬาภายใน “FANTASTIC GAME” ประจำปีการศึกษา 2565

นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/Kaiu3XiKjWZKBkjQ9

แนะนำตัวนักเรียนแลกเปลี่ยน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก USA อุปการะโดยสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ แนะนำตัวและทักทาย ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก USA อุปการะโดยสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ณ ห้องประชุมนาคราช

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรรพวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมนาคราช