วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการในเขตอ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อแสดงความเคารพเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีกับส่วนราชการต่างๆ ในเขตอ.พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์
2. พลเรือตรีสุทธิชัย รังสิโรดม์โกมล เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
3. นาวาเอกจรัญพัฒน์ ใช้สมบุญ ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
4. นาวาโทรพัฒนพงศ์ ภู่โอบอ้อม ผู้บังคับการเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
5. นาวาเอก จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ(รองผู้อำนวยการฯ รับแทน เนื่องจากท่านผอ.ติดราชการ)
6. พ.ต.อ.อนันต์ ชัยชาญ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์
7. ผอ.เปรมอนันต์ เต่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
8. นายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
9. นายสัมฤทธิ์ บุญอุทิศ นายกเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า(รองนายกฯ รับแทน เนื่องจาก นายกฯ ติดราชการ)