วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เข้าเยี่ยมคารวะ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายณรงค์ แผ้วพลสัง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์….