SansaneeAdmin

ค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ แผนการเรียนเตรียมช่างอุตสาหกรรม

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรม ค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 “การตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง” ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>> https://photos.app.goo.gl/budGzG9VgmL7GqJn7

แนะแนวสัญจรโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะนำโรงเรียนและแผนการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

แนะแนวสัญจรโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะนำโรงเรียนและแผนการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม

แนะแนวสัญจรโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะนำโรงเรียนและแผนการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

แนะแนวสัญจรโรงเรียนนพคุณศึกษาและโรงเรียนวัดใหญ่

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะนำโรงเรียนและแผนการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนนพคุณศึกษาและโรงเรียนวัดใหญ่

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ศึกษาดูงานประชาธิปไตยและทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งและสยามอะเมซิ่งพาร์คสวนสยาม ทะเลกรุงเทพ

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักเรียน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารทั่วไป(กิจการนักเรียน) จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมนักเรียน โดยนายอภินันท์ แก้วงาม ประธานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและปลอกแขนสัญลักษณ์ประธานนักเรียนให้กับนางสาวกองทอง เชื่อมทอง ประธานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยในปีนี้มีการปรับรูปแบบเป็นการเลือกตั้งแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

แผนพัฒนาการศึกษา