กิจกรรมของเรา

ศึกษาดูงานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3 (แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์) ศึกษาดูงานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นำโดยนายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ข้าราชครูที่โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้แก่ 1)ครูธวัชชัย โรจนาวัลย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2)ครูประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

วงโยธวาทิตโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมขบวนแห่ผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2565

วงโยธวาทิตโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมขบวนแห่ผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2565 อำนวยการฝึกซ้อมโดยผู้อำนวยการกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และมีครูวีรพล สิงห์โตทอง ควบคุมวง

“อภิวันท์ กตัญญุตา บูชาครู” ครูสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดงาน

“อภิวันท์ กตัญญุตา บูชาครู” งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 คุณครูสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/2jDZ3aaUTZjSbE2g7

แสดงความยินดีกับลูกฟ้าขาว

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลภายในและภายนอกสถานศึกษา ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/BsEoXVuiKySMuYDR8

เจ้าภาพพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล คูลซัพพอรทเตอร์ U-17 x GOLDCITY x สพม.สป

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นเจ้าภาพพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล คูลซัพพอรทเตอร์ U-17 x GOLDCITY x สพม.สป By สมุทรปราการก้าวหน้า โดยมี คุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/im1etsJBoJ8hVeVn9

ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบแอลกอฮอล์แบบพกพา

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบแอลกอฮอล์แบบพกพาเพื่อไว้สำหรับล้างมือทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์