ขั้นตอนการมอบตัว และรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567