หมายเหตุ …นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแผนการเรียนให้ติดต่อครูสายสุนีย์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เบอร์โทร 081-256-4295

กิจกรรมของเรา