รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รับใบสมัครได้ ที่ป้อมยาม (บริเวณหน้าโรงเรียน) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเอง โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง

ข้อมูล : งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.02-425-0550 ต่อ 124, 126