1-12-63 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์