วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ สภากาชาดพระประแดง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม