วันที่ 10 เมษายน 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อและรับรายงานตัวสำหรับผู้ที่สอบผ่านในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม