ประมวลภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม