วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ตัว ให้กับโรงเรียนตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน…คลิกเพื่อชมภาพ