วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรักเดียวใจเดียว เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นม.3 ที่ไม่ได้ไปศึกษาต่อที่อื่นแต่ศึกษาต่อชั้นม.4 ที่โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ทัศนศึกษา ณ ศาลกรมหลวงชุมพร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และหาดนางรำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี….คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม