กิจกรรมลูกเสืออาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ พระบรมมหาราชวัง เนื่องในงานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช