วันที่ 29 มีนาคม 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและคุณครูอีกหลายท่าน ได้เดินทางไปส่งคุณครูสิทธิพงศ์ ศูนย์ปั้งเนื่องในโอกาสย้ายไปสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร….คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม