การรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ดำเนินการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

#งานรับนักเรียน

#งานประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รับชมภาพและดาวน์โหลดภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/GeVUBdi1ApgCXySj7