กิจกรรมขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณแม่ วันแม่แห่งชาติ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณแม่ วันแม่แห่งชาติ 2566
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
รับชมภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/e52YKUc6CiYgUFiB6