กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและมวลชนสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป นางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการงานบุคคลและงบประมาณ ครูเอกฉัตร สุดกังวาน หัวหน้างานยุวชนจิตอาสา ครูชนะพันธ์ ม่วงอ่อน ครูคมกฤช นาถ้ำเพชร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/9 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและมวลชนสัมพันธ์ ณ หมวดเรือที่ 3 กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่