ค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2565

วันพุธที่ 16 และ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จัดกิจกรรมค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์(ม.4/2 ม.5/2 และ ม.6/2) ณ นายโจ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/fa9aZriNkiEBcEUr9