จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม


วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ครูสุขุม หาญนอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยครูอรทัย โตจำสี และ ครูคมกฤช นาถ้ำเพชร นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย สภาเด้กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 2 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
คลิกดูรูปเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pomnakarachschool&set=a.810030453109913