ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคุณพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนาคราช