พิจารณารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
นายวรพจน์สิงหราชผู้อำนวยการบริหารป้อมนาคราชสวาทยานนท์คณะผู้บริหารครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องต้อนรับคณะคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ดาวน์โหลดภาพได้ที่ >>> https://photos.app.goo.gl/zx4aoPYZ7yn2TXnW7