อบรมวิทยะฐานะ

วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ จัดอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม