แนะนำรองผู้อำนวยการฯ

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
แนะนำตัวและกล่าวทักทายกับนักเรียนหน้าเสาธงของรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน
1)นางธัญลักษณ์ ศรีนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
2)นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
3)นางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่