กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ มอบหมายให้ นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี ร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ สนามศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์ ” จังหวัดสมุทรปราการ