ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6 

ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2566 นี้
.
…….ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมของเรา……….กับป้อมนาคราชสวาทยานนท์